Workshops bij Kids-Kracht Kindercoaching.

De Kracht van het 'bezig zijn'...

Vraag je kind eens hoe het vandaag was in de klas als je van school naar huis loopt. Of wanneer je aan tafel samen een boterham eet. Grote kans dat je kind iets in de trant van ‘leuk’ of ‘saai’ antwoordt. Áls je al antwoord krijgt. Wanneer je op de man af (of op het kind af 😉) vraagt hoe het op school was, krijg je soms nauwelijks meer dan een gemompeld, vaag antwoord. En hoe stel je vragen zodat je weet hoe het écht was op school? Wanneer is het juiste moment? Liever niet wanneer je net het 5-minutenverhaaltje voor het slapen gaan wilt gaan voorlezen, toch?

Wat ik de afgelopen jaren zelf heb ondervonden (en dan met name met mijn eigen kinderen), is dat kids iets vertellen wanneer ze dat willen en kunnen. Net van school zit het hoofd vol, zijn ze moe of hebben ze even écht geen zin om te vertellen over de school waar ze net vandaan zijn gekomen. En het samen praten over onderwerpen die je als ouders aansnijdt, gaat toch altijd al niet even soepel. Hoe stel je open vragen? Vragen waarop je kids alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ kunnen antwoorden, geven nog niet alle informatie die je zou willen horen. Moeilijk!!
Of toch niet??

Praten met je kinderen kan een flinke uitdaging zijn, of het nou over school gaat of niet. Maar mij viel het op dat mijn kinderen (en ook kinderen in mijn klas of in de praktijk) veel makkelijkere praters werden als we (samen) iets deden. Een spel, een knutselactiviteit of een tekening maken, het maakte de tongetjes heel wat losser. Je hoeft elkaar niet persé niet aan te kijken tijdens het praten, wat voor veel kinderen een veiligere manier van communiceren is. Een spel heeft een bepaalde duur, een gesprek kan daarmee ook een bepaalde duur hebben. Een duidelijk begin en eind, voor kinderen ook duidelijk begrensd.

Het praten met kinderen tijdens een creatieve activiteit of tijdens een spel, werd het uitgangspunt van de workshops die ik aanbied. Het combineren van met elkaar praten, coachende vragen stellen, doelen stellen, ervaringen delen (ook met groepsgenootjes) en het maken van een werkstuk dat je mee naar huis kunt nemen vind ik het mooiste wat er is. Kinderen de kans geven om op een veilige manier met elkaar en met mij te kunnen praten, terwijl ze iets maken waar ze trots op zijn en waarmee ze thuis terug kunnen denken aan de gesprekken, is wat ik voor ogen heb met mijn workshops.

Voor wie?

De workshops zijn geschikt voor kinderen van ongeveer 7 tot en met 11 jaar. Aanpassingen naar gelang de leeftijd zijn in overleg mogelijk, dus voor vragen mag je altijd mailen of bellen.

Het lijkt misschien zo dat je alleen mee kunt doen als je zelf heel creatief bent, maar dat is natuurlijk niet zo. Het niveau wordt aangepast en ik heb genoeg tools in huis om van elk kind een ware kunstenaar te maken!

De thema’s van de workshops zijn vooral gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van de kinderen. Dit is te lezen in de beschrijving van de workshops. Elk kind kan wel eens een boost gebruiken of het gebied van het zelfvertrouwen of het zelfbeeld, en daarom is elke workshop voor elk kind geschikt. Gun je je kind een gezellige middag in een kleine groep kinderen en een fijne boost voor het zelfvertrouwen? Geef je kind dan op!

Algemene informatie

Kosten
De workshops geef ik aan groepjes van minimaal 2 tot 4 kinderen. 1 op 1 is ook mogelijk, maar dit alleen in overleg (hiervoor geldt dan ook een ander tarief).
Het voordeel van het groepsgewijs werken is natuurlijk vooral het delen van ervaringen met leeftijdsgenootjes, het ontmoeten van anderen en de gezelligheid die het met zich meebrengt. Maar heel praktisch gezien: ik kan de kosten voor elk kind lager houden wanneer ik met groepen werk. Daardoor is een workshop aantrekkelijker om eens uit te proberen of periodiek te doen met je kind.

De kosten per kind zijn €25. Dit is inclusief materialen, drinken en wat lekkers.

Tijden
De workshops duren allemaal 2 uur en worden gegeven op de maandagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur, en de vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Bij opgave via de mail
graag aangeven welke dag je voorkeur heeft, dan neem ik contact op en kijken we of er een groep ‘vol’ is, en er dus een workshop plaats vindt. In overleg is heel veel mogelijk!

Opgave
Zoals al eerder gezegd, geef ik de workshops in groepsverband. Bij minimaal twee opgaves gaat een workshop door. Zijn er meer of minder kinderen, dan kijken we of we een
andere datum kunnen afspreken. Al je je kind wilt opgeven voor een workshop, neem dan contact op! 

De workshops

Workshop ‘Dit is mijn kracht’

Het uitgangspunt waarmee ik werk – en dat lees je ook terug mijn praktijknaam -, is de kracht van kind zelf. In mijn werkwijze en visie komt dit ook duidelijk naar voren.
Je eigen kracht gebruiken om situaties aan te kunnen en de baas te worden, is heel fijn. Maar niet iedereen kan dit zomaar, of heeft in beeld wat die kracht dan is. In de workshop ‘Dit is mijn kracht’ gaan kinderen op een speelse en creatieve manier op zoek naar hun innerlijke kracht en maken ze hierbij een schilderij waarbij dit centraal staat.

Spel
Middels een kennismakingsspel maken de kinderen kennis met elkaar en met mij. De kinderen leren elkaars naam en op een speelse manier vertellen ze iets over zichzelf. Hierin maken ze al een start met het zoeken naar hun kracht.

Inleiding
De kinderen gaan samen met mij op zoek naar wat ‘Kracht’ kan betekenen. Wat is het? Waar heb je kracht voor nodig? Kunnen we samen bedenken wat je als mens aan kracht kunt hebben? Hierna coach ik de kinderen in het vinden van de kracht in zichzelf. Het woord of de woorden die voor de kinderen hun kracht in zichzelf vormen, mogen ze opschrijven.

Schilderen
Elk kind krijgt een canvas en een (tafel)ezel en met verf wordt er een mooi kunstwerk gemaakt met als uitgangspunt het krachtwoord. Tijdens het schilderen praten we als groep verder over de kracht in jezelf en kunnen de kinderen, als ze dit willen, met de groepsgenootjes hierover in gesprek gaan. Tijdens dit groepsgesprek zal ik een coachende rol hebben.

Slot
Aan het eind van de workshop bekijken de kinderen elkaars schilderij. Wat valt je op? Kun je goed zien wat de kracht is van je groepsgenootje? We bespreken kort hoe de kinderen de workshop hebben ervaren en met wat voor gevoel ze naar huis gaan.

 

Workshop ‘Zo trots als een pauw’

Deze workshop staat in het teken van trots zijn op jezelf. De kinderen gaan op zoek naar waar zij trots op zijn (en dan gaat het natuurlijk over prestaties of eigenschappen, niet over een nieuwe Playstation…😉) en kunnen elkaar hier over vertellen. Hierna maken de kinderen een pauw van klei. De pauw krijgt een mooie, gekleurde staart van verschillende veren met daarop geschreven waar de kinderen trots op zijn.

Spel
Ook deze workshop begint met een kennismakingsspel. Het soort kennismakingsspel wisselt per workshop, maar kan ook per keer wisselen. Er zijn zoveel leuke spelletjes om elkaar te leren kennen!

Inleiding
Trots is een lastig woord. Waar denk je aan als je dit woord hoort? In tweetallen schrijven of tekenen de kinderen zoveel mogelijk bij het woord ‘Trots’. We maken hierbij onderscheid tussen materiele zaken of bijvoorbeeld personen, en persoonlijke dingen waar je trots op kunt zijn. Tenslotte beschrijven de kinderen een aantal eigenschappen of prestaties waar zijn trots op zijn. Deze woorden schrijven we samen op.

Creatief bezig zijn
‘Zo trots op een pauw’; wie heeft deze uitspraak wel eens gehoord? Wat betekent het?

De kinderen maken van klei een pauw. Hoe die pauw eruit komt te zien, is niet belangrijk. Alles mag, als de pauw maar nog geen staart heeft! Want deze maken we na het kleien van papieren veren waarop de kinderen de dingen waar zij zo trots zijn, op schrijven.

Slot
Zoals alle workshops, eindigt ook deze met een terugblik op de middag. Wat vonden de kinderen ervan? Wat vind je van je pauw? Wat voor gevoel heeft deze middag je gegeven?

 

Workshop ‘Ik ben een kei’

Deze workshop staat in het teken van jezelf op een voetstuk zetten. Iedereen heeft het recht om eens op een voetstuk te staan en om op te vallen en te zeggen: ‘Ik ben een kei in….”
De kinderen gaan in deze workshop in een coachend gesprek op zoek naar waar zij een kei in zijn. Dit wordt op een grote kei geschreven en de kei wordt vervolgens versierd. Op de kei komt een foto van het kind; staand en met de armen geheven!

Spel

De workshop start weer met een kennismakingsspel. Hierbij worden de kinderen aan elkaar voorgesteld. Het spel spelen we op basis van verschillende (half-)edelstenen.

Inleiding

Tijdens de inleiding gaan de kinderen op zoek naar waar zij een kei in zijn en op een coachende manier worden ze gestimuleerd om dit te delen met de groep. Dit delen mag op een manier die bij de kinderen past: wil je op je stoel staan, dan mag dat. Sta je graag op tafel? Ook prima! Maar teken je het liever en schrijf je het liever op en laat je het voorlezen? Alles mag. Wel stimuleer ik de kinderen om op de voorgrond te treden, om zich op een voetstuk te plaatsen.

Creatief bezig zijn

De kinderen versieren een grote kei met de stiptechniek: het aanbrengen van verschillende kleuren en patronen met stipjes verf. Als de kei klaar is, wordt er een foto van de kinderen gemaakt en op de kei geplaatst. Elk kind staat stevig, staand en met de armen omhoog, op de kei.

Slot

We bekijken elkaars werk en bespreken de middag. Wat vond je ervan? Heb je iets geleerd? Wat vind je van het werk dat je gemaakt hebt? Wat neem je (naast je mooie werkstuk) mee naar huis? Wat wil je er zelf van leren?

 

Workshop ‘IK groei’

In deze workshop gaan we aan de slag met potten, zaden, potgrond én met verf!

De kinderen gaan in deze workshop op zoek naar iets waar zij nog in willen groeien. Wat zou je beter willen kunnen? En dan gaat het niet om harder rennen of beter worden in spelling, maar om een eigenschap of gedrag. Een voorbeeld kan zijn: ‘Ik wil groeien in het durven geven van mijn mening’.
Datgene waar de kinderen in willen groeien, wordt opgeschreven op een groeiblad, waarna ze het mogen schilderen op een bloempotje. We zaaien zaden in het potje en versieren het verder. Hierna gaan we samen op zoek naar manieren om datgene wat de kinderen willen laten groeien, ook écht te doen groeien. Hoe doe je dat? Hoe oefen je? En wie of wat heb je daarvoor nodig? Dit vullen we samen in op het groeiblad. Het potje met de gezaaide zaden en het groeiblad gaan daarna natuurlijk mee naar huis!

Spel

Zoals elke workshop, start ook deze met een kennismakingsspel om elkaar beter te leren kennen. Het spel kan per workshop wisselen maar past bij het thema ervan.

Inleiding

We gaan samen in gesprek over ‘groeien’. Dit doen we aan de hand van foto’s van mensen, dieren, planten en woorden als ‘zelfverzekerdheid’, ‘geduld’ en ‘luisteren’. De kinderen mogen een foto kiezen en samen praten we hierover: kan het groeien? Zo ja, hoe dan? Wat heeft het nodig? Uitgangspunt is dat we met name de woorden/ eigenschappen als uiteindelijk gespreksonderwerp nemen.

Hierna krijgen de kinderen een ‘groeiblad’. Hierop schrijven ze iets waar zij nog in willen groeien (het doel) Door coachende vragen te stellen en door het groepsgesprek stimuleer ik de kinderen iets te vinden en op te schrijven.

Creatieve activiteit

Het woord dat de kinderen hebben opgeschreven, wordt op een bloempotje geschilderd. Vervolgens mogen ze de pot verder versieren. Tijdens het schilderen praten we over hoe je je eigen gekozen ‘groei-doel’ kunt laten groeien. Dit schrijven de kinderen dan ook meteen op het blad. Ook kijken we naar wie of wat ze daar verder nodig voor hebben.

Slot

Tot slot gaan we natuurlijk het potje vullen met potgrond en zaaien we er zaden in. We besprek kort de middag. Wat heb je geleerd? Wat ga je nu doen met het doel dat je zelf wilt laten groeien? Hoe ga je dit oefenen? De bloempot met zaden en het ‘groeiblad’ gaan natuurlijk mee naar huis!

 

Nieuw! Workshop ‘Dit is mijn familie’

 

Een nieuwe workshop met als thema ‘familie’!

In deze workshop gaan we bezig met het gezin of de gezinnen waar je deel van uitmaakt. We gaan met elkaar in gesprek over dit gezin of deze gezinnen en beantwoorden daarbij vragen als: Wie horen erbij? Hoe oud zijn ze en hoe heten ze? Hoe zien ze eruit en wat vind je leuk aan ze?

Dit zijn natuurlijk maar een paar voorbeelden, maar tijdens het gesprek én het creatief bezig zijn, komen we vast op nog meer vragen!

Spel

Zoals bij alle workshops, begint ook deze workshop met een spel om elkaar beter te leren kennen. Ook dient het spel als ‘ijsbreker’. Niet iedereen is een geboren prater, dus even opwarmen en elkaar op een veilige manier leren kennen, is belangrijk.

Inleiding

We maken als inleiding een simpele stamboom van je familie. Opa’s, oma’s, (stief)papa en (stief)mama en (stief)broertjes en (stief)zusjes komen in deze stamboom te staan. Tijdens het maken hiervan proberen we al een begin te maken met het vertellen over je familie en focussen we op het gezin of de gezinnen waarmee je samen woont.

Het gezin maken

Het gezin dat je in je stamboom hebt gezet, gaan we nu uitbeelden met kleine houten poppetjes. Wie is wie? Hoe groot moeten de poppetjes zijn? En natuurlijk: hoe moeten ze eruit zien?
Je gaat de poppetjes kleuren met speciale stiften en let hierbij goed op de details. Terwijl we dit doen, praten we over je gezin en wie de personen zijn die er deel van uit maken. Wat weet je van ze? Op wie lijk jij het meest en waarom?

Afsluiting

Als afsluiting maken we een foto van het (samengestelde) gezin dat je gemaakt hebt. Je plaatst al je gezinsleden op een plankje en samen maken we een foto. De foto krijg je nagestuurd en natuurlijk krijg je je gezin mee naar huis!

 

 

foto van pauw Elle