Welkom

Over Kidskracht

In de tien jaar dat ik als leerkracht in het basisonderwijs voor de klas stond, kwam ik er meer en meer achter dat ouders heel vaak op zoek zijn naar antwoorden op vragen over hun kind die niet direct onderwijs-gerelateerd zijn. Vragen over opvoeding, gedrag, eten of andere -meestal persoonlijke- zaken die niet direct als leerkracht te beantwoorden zijn. Tegelijkertijd zag ik ook steeds meer kinderen die behoefte hadden aan een luisterend oor of iemand die, naast de ouders, hen een helpende hand kon bieden in het aangaan van verschillende uitdagingen op hun weg naar volwassenheid.

Als leerkracht moet je veel ballen hoog houden. Alle kinderen wil je ‘zien’ en zoveel mogelijk aandacht geven. Ik vond dit steeds lastiger worden.

Vooral ook omdat ik kinderen het liefst op een coachende manier wilde begeleiden op het persoonlijke én cognitieve vlak en ik door verschillende omstandigheden hier niet mee uit de voeten kon. Het persoonlijke, het individuele begeleiden van kinderen, naar hen luisteren en hen op een coachende manier om leren gaan met verschillende situaties, was wat ik steeds meer wilde doen.

Toen ik door een burnout werd geveld en ik ontslag nam als leerkracht, kwam ik tot de conclusie dat ik iets moest doen met mijn wens om kinderen én hun ouders op een coachende en laagdrempelige manier te kunnen begeleiden. Na het volgen van de opleiding tot kindercoach en na een lang hersteltraject is het dan zover: KidsKracht is geboren!

Samen op weg

Mijn Visie

Kinderen zijn authentiek en hebben hun eigen denkwijze. Een kind is puur, er is niets gekunsteld aan. Een kind is écht en gebruikt zijn eigen sterke kanten op zijn eigen manier. Maar wat als een kind zijn eigen sterke kanten niet (meer) ziet? Of ze niet (meer) kan inzetten om een bepaalde, vaak lastige, situatie de baas te worden en aan te kunnen?

Want lastige situaties komen we allemaal tegen in ons leven. De één heel veel, de ander wat meer. Maar we kunnen er niet omheen dat we allemaal wel eens iets meemaken waarbij we kracht moeten putten uit onszelf. Welke tools hebben we dan nodig? Welke eigenschappen heb jij die je in kan zetten bij het omgaan met een bepaalde situatie?

Je tools; je eigenschappen of je sterke kanten, zijn je eigen KRACHT. En die ligt in ieder mens. Ik vind het meer dan belangrijk dat kinderen hun eigen KRACHT gebruiken om een situatie aan te kunnen. Er ligt zoveel KRACHT in een kind, maar soms heeft het kind een ander nodig om die te vinden en op een goede manier in te zetten.

Niet voor niets heet mijn praktijk dan ook ‘KidsKracht’. Ook in mijn logo zie je de aandacht voor KRACHT terugkomen: een kind dat vol trots, krachtig rechtop staat. Klaar om alles aan te gaan, met de armen geheven!

Samen op weg

Mijn Werkwijze

Een kind dat bij mij in de praktijk komt, is altijd de baas van zijn eigen proces. Dit begint al met het beschrijven van het doel van kind. Samen proberen we erachter te komen en te beschrijven wat het kind zélf wil leren of waar het hulp bij wil. Op speelse wijze maken we kennis met het doel en op creatieve wijze geven we dit een tastbare vorm. Ik werk veelal op creatieve wijze met kinderen, door te schilderen, te tekenen, te kleien en zelfs door te tuinieren. Zelfs kinderen die uit zichzelf niet snel een potlood in de hand nemen en een tekening zullen maken, worden veel makkelijkere praters tijdens tekenen, knutselen of een andere creatieve activiteit.

Tijdens het coachingstraject zal ik samen met de ouders, regelmatig reflecteren met het kind. We proberen samen zoveel mogelijk bij het kind te blijven; waar ligt de behoefte? Wat vindt het kind belangrijk? Wil het kind een andere richting op? Een kind kan, met of zonder begeleiding, prima zijn eigen doelen bepalen en zijn eigen proces richting geven.